..:: Kontakt ::..

Przedszkole Niepubliczne Różowy Baranek
Izabela Łodyga

ul. Dominikańska 7
05-530, Góra Kalwaria

tel. 503 331 731, 510 037 413
tel. przedszkolny 798 731 101

email: przedszkole@rozowybaranek.pl

nr rachunku bankowego
(Bank Spółdzielczy)
37 8003 0003 2001 0000 9793 0001


Wyświetl większą mapę

Program
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 31 lipca 2011 13:16

Programy wychowania przedszkolnego zatwierdzone do realizacji w roku szk. 2014/2015

 

"SŁONECZKA"


Każde dziecko to inna osobowość, dlatego dobór właściwego programu jest bardzo ważnym aspektem wychowania i rozwoju dziecka.

Program realizowany w naszym przedszkolu dostosowany jest do założeń podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, ponieważ podlegamy nadzorowi Kuratorium Oświaty w Warszawie.

W najmłodszej grupie realizujemy program wychowania i edukacji przedszkolnej "wesołe przedszkole i przyjaciele" autorstwa Małgorzaty Walczak-Sara'o oraz Danuty Kręcisz.

 

"KRASNALE"

Treści i wyznaczniki programu „Razem w przedszkolu” autorstwa Jolanty Andrzejewskiej i  Jolanty Wieruckiej są niezbędne dziecku do całościowego wszechstronnego rozwoju, pozwalają na radosne twórcze „bycie” i aktywność.

Podstawowe założenia tego programu oparte są na wielu obszarach, które uwzględniają zróżnicowany poziom rozwoju i doświadczeń dzieci. Służy on, min. stymulowaniu aktywności poznawczej dzieci, rozwijaniu wyobraźni, zdolności wyrażania uczuć, gotowości do nauki czytania i pisania. Autorki podkreślają, że wiek dziecka nie może być jedynym kryterium doboru zadań dla dzieci lecz jego możliwości i zainteresowania.

 

"SMERFY"

Program wychowania przedszkolnego "Zanim będę uczniem" autorstwa Elżbiety Tokarskiej oraz Jolanty Kopała realizowany w grupie III „Smerfy” opisuje sposób realizacji podstawy programowej w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych różnymi formami wychowania. Wyznacza on szczegółowe umiejętności dziecka w różnych obszarach jego funkcjonowania, jak też dodatkowe treści w ramach wspomagania wychowanka w rozwijaniu jego uzdolnień.

Program ten wyznacza właściwe proporcje między wychowaniem a kształceniem w warunkach wzmożonej aktywności dziecka w wieku przedszkolnym.