..:: Kontakt ::..

Przedszkole Niepubliczne Różowy Baranek
Izabela Łodyga

ul. Dominikańska 7
05-530, Góra Kalwaria

tel. 503 331 731, 510 037 413
tel. przedszkolny 798 731 101

email: przedszkole@rozowybaranek.pl

nr rachunku bankowego
(Bank Spółdzielczy)
37 8003 0003 2001 0000 9793 0001


Wyświetl większą mapę

Metody aktywizujące PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator2   
środa, 28 sierpnia 2013 09:46

Metody aktywizujące charakteryzuje to, że w procesie kształcenia aktywność dzieci przewyższa aktywność nauczyciela. W trakcie przeprowadzania zajęć z wykorzystaniem metod aktywnych należy pamiętać o kilku zasadach:

  1. Nie wykluczamy nikogo z zabawy, dlatego że czegoś nie wie lub nie potrafi.

  2. Nie dzielimy dzieci na lepszych gorszych.

  3. Jeżeli ktoś nie ma ochoty się bawić, nie zmuszamy go.

  4. Nauczyciel także uczestniczy w zabawie.

  5. Każdy ma prawo do popełniania błędów.

Najczęściej stosowane w pracy przedszkola metody aktywizujące to:

  • BURZA MÓZGÓW – metoda ta służy rozwiązywaniu problemów w sposób twórczy, rozwijaniu sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań. Rozwija kreatywność, przełamuje opory przed przedstawieniem własnych pomysłów, pobudza wyobraźnię.

  • METODA PROJEKTU - jedna z kluczowych umiejętności, w jakie przedszkole wyposażyć ma dziecko to twórcze myślenie. Dzieci w trakcie pracy nad projektem uczą się przeprowadzania rozmów, samodzielnego poszukiwania materiałów, współdziałania w grupie, odpowiedzialności.

  • DRAMA - jest metodą pedagogiczną, która sprzyja wydobywaniu i rozwijaniu najbardziej pożądanych cech osobowości człowieka. Wykorzystuje ona naturalną skłonność dziecka do naśladownictwa, sprzyja rozwijaniu aktywności intelektualnej, emocjonalnej i ruchowej. Drama wzmacnia więź koleżeńską i grupową oraz poczucie współpracy i współodpowiedzialności.

  • SYMULACJE – jest to naśladowanie rzeczywistości, odgrywanie ról, zgodnie z ich realizacją w prawdziwym świecie.

  • GRY PLANSZOWE – gry i zabawy są znanym elementem zajęć w przedszkolu. Oprócz dobrej zabawy niosą ze sobą treści dydaktyczne i wychowawcze. Uczą ścisłego przestrzegania reguł. Gry planszowe wpływają na: twórcze myślenie, rozwijają wyobraźnię, zmuszają do współdziałania, wymuszają precyzyjne redagowanie poleceń, dają satysfakcję z wykonanej pracy.

 

Poprawiony: środa, 28 sierpnia 2013 09:50