..:: Kontakt ::..

Przedszkole Niepubliczne Różowy Baranek
Izabela Łodyga

ul. Dominikańska 7
05-530, Góra Kalwaria

tel. 503 331 731, 510 037 413
tel. przedszkolny 798 731 101

email: przedszkole@rozowybaranek.pl

nr rachunku bankowego
(Bank Spółdzielczy)
37 8003 0003 2001 0000 9793 0001


Wyświetl większą mapę

Metody wspomagające PDF Drukuj Email
wtorek, 30 lipca 2013 12:07

Pedagogizacja rodziców

"Cała Polska czyta dzieciom"

O znaczeniu książki w rozwoju małego dziecka nie trzeba nikogo przekonywać. Wczesny kontakt z książką odgrywa ważną rolę w przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki w szkole i w kształtowaniu jego światopoglądu.

Aby ocalić wartości, jakie daje książka, rozpowszechniona została akcja "Cała Polska czyta dzieciom". W naszym przedszkolu wprowadziliśmy zwyczaj czytania bajek, opowiadań i wierszyków przez bliskich naszych przedszkolaków. Rodzice, dziadkowie, ciocie, wujkowie a także starsze rodzeństwo są bardzo wyczekiwanymi i serdecznie przyjmowanymi gośćmi.

Maluchy uczą się w ten sposób skupiać uwagę na słowie czytanym a na obrazie poznają bohaterów. Rozwijają poprzez to swoją wyobraźnię i zainteresowania. Kontakty z członkami rodziny przyczyniają się do wzmacniania więzi emocjonalnych, likwidują lęki, uczą też kultury bycia. Spotkania w ramach tej akcji są sympatyczne, integrują, niosą za sobą ładunek pozytywnych wartości kształcących i wychowawczych.

Nasze przedszkolaki lubią chwile, kiedy ktoś im bliski odwiedza przedszkole, przy czym "bliski" to nie tylko "moja mama" czy "mój tata", ale także tata Zosi czy babcia Radzia. Dzieci znają członków rodziny swoich koleżanek i kolegów, dlatego bardzo chętnie będziemy gościć także CIEBIE!

Zapraszamy do brania udziału w akcji, nawet kilkakrotnie. Zapisy u wychowawców grup.


Kinezjologia

Inaczej metoda Dennisona - to ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące służące integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania. Jest prosta, sprzyja harmonijnemu rozwojowi, a stosowana cierpliwie i wytrwale, pomaga przezwyciężyć rozmaite trudności dziecka.

Szkolenie odbyła p. Iwona Milcuszek 

Dziecięca matematyka

Metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

Metoda, której celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, ćwiczenie odporności emocjonalnej dziecka oraz budowanie pozytywnego obrazu samego siebie; sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci, dobrze przygotowuje do nauki matematyki w szkole.

Szkolenie odbyła p. Magdalena Prusik


Wychowanie bez porażek, T. Gordon

Metoda pedagogiczna propagująca skuteczne rozwiązywanie konfliktów na linii dziecko - dorosły; relacje rodzic - dziecko, dziecko - nauczyciel są podstawą funkcjonowania przedszkola jako placówki edukacyjnej. W naszej pracy sięgamy po wszelkie metody, które w przyjazny dla obu stron sposób pozwalają kształtować powyższe relacje. Metody, które pomagają zapewnić dziecku harmonijny i wszechstronny rozwój a nam dorosłym (zarówno rodzicom jak i wychowawcom) uniknąć wychowawczych porażek.


Muzykoterpia

Forma psychoterapeutyczna i fizjoterapeutyczna, która poprzez dźwięk docierający do mózgu dziecka wzmacnia i usprawnia funkcjonowanie sfery emocjonalnej, umysłowej i fizycznej.

Szkolenie odbyła p. Beata Domaszczyńska


Baśnioterapia

Terapia przez bajki, czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki lub pierwsze dni w przedszkolu.

Szkolenie odbyła p. Magdalena Prusik

 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Elementy tej metody wykorzystywane są w ramach zajęć gimnastyki korekcyjnej. Stosowanie tej metody przynosi wiele korzyści dla dzieci. Wspomaga rozwój, a także kształtuje dziecko w sferze emocjonalnej i społecznej. Uczy współdziałania z partnerem, pozytywnego wykorzystania nagromadzonej energii, umiejętnego wykorzystania siły, koncentrowania się na wykonywanym działaniu.

Szkolenie odbyła p. Małgorzata Zalega.


  Metoda dobrego startu:

Metoda Dobrego Startu (MDS) została opracowana przez Martę Bogdanowicz w czasie bezpośredniej pracy z dziećmi w przedszkolach, szkole, poradni zdrowia psychicznego, ośrodkach dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej). Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni. MDS reprezentuje zatem polisensoryczne, aktywne podejście do pracy z dziećmi. MDS przeznaczona jest dla dzieci od 2 do 10 lat. Metoda służy przygotowaniu dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania.

 

Szkolenie odbyły p. Magdalena Prusik i Ewa Zulczyk 

Poprawiony: środa, 05 marca 2014 13:08